• Gido начало
  • Gido колекции
  • За Gido
  • Gido магазин
  • Купи онлайн от Gido
  • Projects
  • За контакт
Проекти


Договор № BG05M9OP001-1.008-2180
"Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" ООД- гр. Пещера"; ОП "Развитие на човешките ресурси", Процедура "Добри и безопасни условия на труд"


25.07.2017г. - Покана 1

01.08.2017г. - Прессъобщение 1

20.12.2018г. - Покана 2

02.01.2019г. - Прессъобщение 2